Kocur i Wspólnicy

Posted on

Kocur i Wspólnicy jest kancelarią specjalizu­jącą się w dziedzinie sporów sądowych i arbi­trażu. Kancelaria jest rekomendowana przez międzynarodowe rankingi Chambers Europe i The Legal 500 w dziedzinie rozwiązywania sporów. Przy projekcie z ramienia kancelarii pracują Michał Kocur i Jan Kieszczyński.

Akademia Leona Koźmińskiego

Posted on

Akademia Leona Koźmińskiego jest czołową polską niepubliczną szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym, oferującą studia z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych. Osobą odpowiedzialną za projekt z ramienia ALK jest dr Maciej Zachariasiewicz z Kolegium Prawa ALK.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Posted on

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych. Osobą odpowiedzialną za projekt z ramienia UE jest dr Jolanta Zrałek z Katedry Badań Konsumpcji UE.