Type A

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych. Osobą odpowiedzialną za projekt z ramienia UE jest dr Jolanta Zrałek z Katedry Badań Konsumpcji UE.