Type A

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego jest czołową polską niepubliczną szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym, oferującą studia z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych. Osobą odpowiedzialną za projekt z ramienia ALK jest dr Maciej Zachariasiewicz z Kolegium Prawa ALK.